Παραγγείλετε έναν λογαριασμό φιλοξενίας

Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορη απόδοση ιστότοπου στους βελτιστοποιημένους διακομιστές μας.

Χαρακτηριστικά

Shared Hosting

Economy

Order at EUR 7.85 / Μήνα

Renew at EUR 6.28 / Μήνα
 • SSD Storage - 10 GB
 • Traffic - 500 GB /μήνα
 • Subdomains - 30
 • MySQL Databases - 20
 • Domain Parking - 10
 • FTP Accounts - 30
 • Mailing Lists - 60
 • CPU Limit - 100 minutes/day
 • Max mailbox size - 10 GB
 • Daily Backups - 7 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία

Business

Order at EUR 9.81 / Μήνα

Renew at EUR 7.85 / Μήνα
 • SSD Storage - 100 GB
 • Traffic - 5000 GB /μήνα
 • Subdomains - 150
 • MySQL Databases - 100
 • Domain Parking - 50
 • FTP Accounts - 150
 • Mailing Lists - 300
 • CPU Limit - 150 minutes/day
 • Max mailbox size - 15 GB
 • Daily Backups - 7 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία

Business Plus

Order at EUR 49.07 / Μήνα

Renew at EUR 39.25 / Μήνα
 • SSD Storage - 150 GB
 • Traffic - 10000 GB /μήνα
 • Subdomains - 150
 • Addon domains - 4
 • MySQL Databases - 100
 • Domain Parking - 50
 • FTP Accounts - 150
 • Mailing Lists - 300
 • CPU Limit - 300 minutes/day
 • Max mailbox size - 30 GB
 • Daily Backups - 7 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Geotrust RapidSSL®
Παραγγελία
Χαρακτηριστικά

Node.js Hosting

WebApps

Order at EUR 19.63 / Μήνα

Renew at EUR 15.70 / Μήνα
 • Dedicated Memory - 1 GB
 • SSD Storage - 30 GB
 • Traffic - 1000 GB /μήνα
 • Subdomains - 30
 • MySQL Databases - 30
 • Domain Parking - 10
 • FTP Accounts - 30
 • Mailing Lists - 60
 • CPU Limit - 720 minutes/day
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία

WebApps Pro

Order at EUR 58.88 / Μήνα

Renew at EUR 47.10 / Μήνα
 • Dedicated Memory - 4 GB
 • SSD Storage - 60 GB
 • Traffic - 5000 GB /μήνα
 • Subdomains - 150
 • MySQL Databases - 100
 • Domain Parking - 50
 • FTP Accounts - 150
 • Mailing Lists - 300
 • CPU Limit - 1440 minutes/day
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία
Χαρακτηριστικά

Managed VPS

Startup

Order at EUR 48.09 / Μήνα

Renew at EUR 48.09 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 2 cores @ 2.4 GHz
 • Dedicated Memory - 6 GB
 • SSD Storage - 50 GB
 • Traffic - 25000 GB /μήνα
 • Subdomains - Unlimited
 • MySQL Databases - Unlimited
 • Domain Parking - Unlimited
 • FTP Accounts - Unlimited
 • Mailing Lists - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Sectigo/GeoTrust
Παραγγελία

First Class

Order at EUR 97.15 / Μήνα

Renew at EUR 97.15 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 4 cores @ 2.4 GHz
 • Dedicated Memory - 8 GB
 • SSD Storage - 200 GB
 • Traffic - 25000 GB /μήνα
 • Subdomains - Unlimited
 • MySQL Databases - Unlimited
 • Domain Parking - Unlimited
 • FTP Accounts - Unlimited
 • Mailing Lists - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Sectigo/GeoTrust
Παραγγελία

Ultimate

Order at EUR 293.42 / Μήνα

Renew at EUR 293.42 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 10 cores @ 2.4 GHz
 • Dedicated Memory - 32 GB
 • SSD Storage - 1024 GB
 • Traffic - 100000 GB /μήνα
 • Subdomains - Unlimited
 • MySQL Databases - Unlimited
 • Domain Parking - Unlimited
 • FTP Accounts - Unlimited
 • Mailing Lists - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Sectigo/GeoTrust
Παραγγελία
Χαρακτηριστικά

SmartVPS Servers

SmartVPS

Order at EUR 17.30 / Μήνα

Renew at EUR 17.30 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 2 cores @ 2.6 GHz
 • Dedicated Memory - 4 GB
 • SSD Storage - 15 GB
 • Traffic - 5000 GB /μήνα
 • Addon domains - 50
 • Subdomains - 1000
 • MySQL Databases - 1000
 • Domain Parking - 1000
 • FTP Accounts - 1000
 • Mailing Lists - 1000
 • Number of accounts - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Inodes - 150000
 • Number of processes - 50
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία

SmartVPS Pro

Order at EUR 44.62 / Μήνα

Renew at EUR 44.62 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 4 cores @ 2.6 GHz
 • Dedicated Memory - 6 GB
 • SSD Storage - 40 GB
 • Traffic - 25000 GB /μήνα
 • Addon domains - 50
 • Subdomains - 1000
 • MySQL Databases - 1000
 • Domain Parking - 1000
 • FTP Accounts - 1000
 • Mailing Lists - 1000
 • Number of accounts - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Inodes - 250000
 • Number of processes - 75
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία
Χαρακτηριστικά

Shared Hosting

Business

Order at EUR 19.63 / Μήνα

Renew at EUR 15.70 / Μήνα
 • SSD Storage - 100 GB
 • Traffic - 1000 GB /μήνα
 • Subdomains - 150
 • MySQL Databases - 100
 • Domain Parking - 50
 • FTP Accounts - 150
 • Mailing Lists - 300
 • CPU Limit - 150 minutes/day
 • Max mailbox size - 15 GB
 • Daily Backups - 7 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία

Business Plus

Order at EUR 98.13 / Μήνα

Renew at EUR 78.51 / Μήνα
 • SSD Storage - 150 GB
 • Traffic - 2000 GB /μήνα
 • Subdomains - 150
 • Addon domains - 4
 • MySQL Databases - 100
 • Domain Parking - 50
 • FTP Accounts - 150
 • Mailing Lists - 300
 • CPU Limit - 300 minutes/day
 • Max mailbox size - 30 GB
 • Daily Backups - 7 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Geotrust RapidSSL®
Παραγγελία
Χαρακτηριστικά

Node.js Hosting

WebApps

Order at EUR 39.25 / Μήνα

Renew at EUR 31.40 / Μήνα
 • Dedicated Memory - 1 GB
 • SSD Storage - 30 GB
 • Traffic - 100 GB /μήνα
 • Subdomains - 30
 • MySQL Databases - 30
 • Domain Parking - 10
 • FTP Accounts - 30
 • Mailing Lists - 60
 • CPU Limit - 720 minutes/day
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία

WebApps Pro

Order at EUR 117.76 / Μήνα

Renew at EUR 94.21 / Μήνα
 • Dedicated Memory - 4 GB
 • SSD Storage - 60 GB
 • Traffic - 1000 GB /μήνα
 • Subdomains - 150
 • MySQL Databases - 100
 • Domain Parking - 50
 • FTP Accounts - 150
 • Mailing Lists - 300
 • CPU Limit - 1440 minutes/day
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία
Χαρακτηριστικά

Managed VPS

Startup

Order at EUR 48.09 / Μήνα

Renew at EUR 48.09 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 2 cores @ 2.3 GHz
 • Dedicated Memory - 6 GB
 • SSD Storage - 50 GB
 • Traffic - 5000 GB /μήνα
 • Subdomains - Unlimited
 • MySQL Databases - Unlimited
 • Domain Parking - Unlimited
 • FTP Accounts - Unlimited
 • Mailing Lists - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Sectigo/GeoTrust
Παραγγελία

First Class

Order at EUR 97.15 / Μήνα

Renew at EUR 97.15 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 4 cores @ 2.3 GHz
 • Dedicated Memory - 8 GB
 • SSD Storage - 200 GB
 • Traffic - 5000 GB /μήνα
 • Subdomains - Unlimited
 • MySQL Databases - Unlimited
 • Domain Parking - Unlimited
 • FTP Accounts - Unlimited
 • Mailing Lists - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Sectigo/GeoTrust
Παραγγελία

Ultimate

Order at EUR 293.42 / Μήνα

Renew at EUR 293.42 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 10 cores @ 2.3 GHz
 • Dedicated Memory - 32 GB
 • SSD Storage - 1024 GB
 • Traffic - 20000 GB /μήνα
 • Subdomains - Unlimited
 • MySQL Databases - Unlimited
 • Domain Parking - Unlimited
 • FTP Accounts - Unlimited
 • Mailing Lists - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Sectigo/GeoTrust
Παραγγελία
Χαρακτηριστικά

SmartVPS Servers

SmartVPS

Order at EUR 17.30 / Μήνα

Renew at EUR 17.30 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 2 cores @ 2.6 GHz
 • Dedicated Memory - 4 GB
 • SSD Storage - 15 GB
 • Traffic - 5000 GB /μήνα
 • Addon domains - 50
 • Subdomains - 1000
 • MySQL Databases - 1000
 • Domain Parking - 1000
 • FTP Accounts - 1000
 • Mailing Lists - 1000
 • Number of accounts - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Inodes - 150000
 • Number of processes - 50
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία

SmartVPS Pro

Order at EUR 44.62 / Μήνα

Renew at EUR 44.62 / Μήνα
 • Dedicated CPU - 4 cores @ 2.6 GHz
 • Dedicated Memory - 6 GB
 • SSD Storage - 40 GB
 • Traffic - 25000 GB /μήνα
 • Addon domains - 50
 • Subdomains - 1000
 • MySQL Databases - 1000
 • Domain Parking - 1000
 • FTP Accounts - 1000
 • Mailing Lists - 1000
 • Number of accounts - 1000
 • CPU Limit - Unmetered
 • Inodes - 250000
 • Number of processes - 75
 • Daily Backups - 15 days
 • SSH Access
 • Free SSL - Let's Encrypt
Παραγγελία
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more.